Το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α] σε συνεργασία με Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του ΚΕ.ΔΙΒ.ΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης, διοργανώνει Μοριοδοτούμενο Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: «Αρχές και Μέθοδοι Εκπαίδευσης Ενηλίκων». Βασικός εκπαιδευτής είναι ο κ. Αλέξης Κόκκος, ομότιμος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Έναρξη σεμιναρίου: 23 Οκτωβρίου 2021

Σκοπός

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό του να εφοδιάσει τους επιμορφούμενους με μεθόδους, εργαλεία και ικανότητες, ώστε να αναβαθμίσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους σε θέματα της φιλοσοφίας και των αρχών της εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Παράλληλα, στοχεύει στη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών των συμμετεχόντων, αναπτύσσοντας σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη (π.χ. με την αξιοποίηση της τέχνης και των μεθόδων της Μετασχηματίζουσας Μάθησης).

Σε ποιους απευθύνεται

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Εκπαιδευτές Ενηλίκων
  • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
  • Εκπαιδευτές Ενηλίκων που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ
  • Υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων
  • Στελέχη Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, ΔΙΕΚ, Κ.Δ.Β.Μ κ.ά.
  • Στελέχη της διοίκησης όλων των ειδικοτήτων (π.χ. διευθυντές, υποδιευθυντές, συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, πρ. σχολικούς συμβούλους)

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα προσφέρει μοριοδότηση σε:

α) Υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων (σε ΣΔΕ, ΔΙΕΚ, ΚΔΒΜ, κ.ά.),

β) Συμβούλους Ψυχολόγους και Συμβούλους Σταδιοδρομίας σε ΣΔΕ,

γ) Αδιόριστους εκπαιδευτικούς για τον ΑΣΕΠ,

δ) Εκπαιδευτικούς για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη ως ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Μεθοδολογία υλοποίησης Επιμορφωτικού Προγράμματος

  • Η κάθε Διδακτική Ενότητα περιλαμβάνει μία online επιμορφωτική συνάντηση (διάρκειας 3 ωρών)
  • Η κάθε Διδακτική Ενότητα περιλαμβάνει προσωπική μελέτη με ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό
  • Στο πλαίσιο κάθε Διδακτικής Ενότητας προβλέπεται η εκπόνηση δραστηριοτήτων και εργασιών

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να ανατρέξετε εδώ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here