Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων αναγγέλλει ένα νέο κύκλο με δεκατέσσερα Webinars για τη χρονιά 2021-2022 επάνω σε σημαντικά και επίκαιρα θέματα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο πρώτο webinar η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Τα άλλα προσφέρονται αποκλειστικά για τα μέλη της Ένωσης. Τα Webinars θα γίνονται κυρίως Τετάρτες, 6-8 μ.μ.

 • Τετάρτη 20/10/2021

«Η Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων στην Ελλάδα»: Παρουσίαση έρευνας που έγινε στο πλαίσιο του διαΝΕΟσις

Α. Κόκκος, Δ. Βεργίδης

Συντονισμός: Θ. Καραλής

 • Τετάρτη 3/11/2021

Παρουσίαση της International Transformative Learning Association / ITLA Αλίκη Νικολαϊδη, Director of the ITLA

Σχόλια: Α. Κόκκος, Γ. Κουλαουζίδης

Συντονισμός: Ν. Ράϊκου

 • Τετάρτη 24/11/2021

Ευρωπαϊκές πολιτικές για την εκπαίδευση ενηλίκων: Κριτική προσέγγιση και αξιοποίηση δυνατοτήτων

Ε. Πρόκου, Ε. Πανιτσίδου, Ο. Καφετζοπούλου

Συντονισμός: Γ. Κουλαουζίδης

 • Τετάρτη 1/12/2021

Freire και Αξιολόγηση: Παρουσίαση του βιβλίου «Η Παιδαγωγική της Αξιολόγησης»

Θ. Καραλής, Λ. Γιώτη, Η. Παπαγεωργίου

Συντονισμός: Χρ. Γούλας

 • Δευτέρα 13/12/2021

«Γέφυρες Μάθησης»: Σύμπραξη της Ένωσης με το Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου / ΑΚΜΑ

Μ. Πολέμη-Τοδούλου, Α. Κόκκος, Ν. Κιζήλος, Μ. Χρήστου, Ε. Τοδούλου, Ε. Κωσταρά

Συντονισμός: Ν. Σηφάκης

 • Τετάρτη 12/1/2022

Η εκπαίδευση στα ΣΔΕ: Επιτεύγματα και προβλήματα

Β. Ανάγνου, Α. Μπάρλος, Χ. Μάνθου

Συντονισμός: Β. Νικολοπούλου

 • Τετάρτη 26/1/2022

Η κατάρτιση και η μαθητεία στις επιχειρήσεις: Υπάρχουσα κατάσταση, πρoοπτικές, προτάσεις

Ν. Γαβαλάκης, Π. Λιντζέρης, Δ. Πρίφτης, Γ. Παπαδόπουλος

Συντονισμός: Δ. Πατρώνας

 • Τετάρτη 9/2/2022

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων στο εκπαιδευτικό σύστημα: Κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι εφικτή;

Α. Παπαδημητρίου, Μ. Χρήστου, Ε. Κωσταρά, Κ. Κεδράκα

Συντονισμός: Μ. Κουτούζης

 • Τετάρτη 23/2/2022

Το κοινωνικό μυθιστόρημα

Α. Βλαβιανού, Λ. Καλοκύρη και ένας λογοτέχνης

 • Τετάρτη 9/3/2022

Παρουσίαση του πρόσφατα μεταφρασμένου βασικού βιβλίου του Mezirow («Transformative Dimensions in Adult Learning»)

Γ. Κουλαουζίδης, Α. Κόκκος

Συντονισμός: Σ. Κορδία

 • Τετάρτη 23/3/2022

Οι θέσεις του Bourdieu για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση

Δ. Βεργίδης, Ζ. Παληός

Συντονισμός: Δ. Σακκούλης

 • Τετάρτη 6/4/2022

Η εκπαίδευση στις φυλακές

Π. Δημητρούλη, Σ. Γράψας, Κ. Κωλέσης

Συντονισμός: Μ. Καγιαβή

 • Τετάρτη 27/4/2022

To mentoring

Σ. Φραγκούλης, Μ. Παυλάκης, Ν. Αστέρη

Συντονισμός: Α. Τσιμπουκλή

 • Τετάρτη 4/5/2022

Η περίοδος της Λαϊκής Επιμόρφωσης στην Ελλάδα (1982-1988)

Δ. Βεργίδης, Π. Λευθεριώτου, Α. Κόκκος, Δ. Βαϊκούση, Δ. Κοσμόπουλος

Συντονισμός: Β. Βασσάλα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here