Την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου, ώρες 18.00-20.00 θα πραγματοποιηθεί το 3ο webinar της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων με θέμα “Ευρωπαϊκές πολιτικές για την εκπαίδευση ενηλίκων: Κριτική προσέγγιση και αξιοποίηση δυνατοτήτων”.

Περιεχόμενο

Στη συγκεκριμένη συνάντηση θα συζητηθούν ζητήματα και θα αναδειχθούν απόψεις αναφορικά με την ανάπτυξη και διαμόρφωση της πολιτικής για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα στη διάρκεια της συζήτησης οι καλεσμένες μας θα τοποθετηθούν στα εξής ζητήματα: (α) στο ζήτημα της παγκοσμιοποίησης, της προώθησης της «διά βίου μάθησης», στις πολιτικές των διεθνών οργανισμών για σύγκλιση των εθνικών συστημάτων παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και στην “υπερβολική εστίαση” στο θέμα των δεξιοτήτων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, (β) στον τρόπο διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής στην ΕΕ και στην αναβάθμιση του CEDEFOP ως κυρίαρχου ρυθμιστή των πολιτικών εκπαίδευσης ενηλίκων, (γ) στα τρία αναπτυξιακά στρατηγικά πλαίσια (Στρατηγική Λισσαβόνας, Ευρώπη 2020, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία) και τη συνακόλουθη εξέλιξη των πολιτικών εκπαίδευσης ενηλίκων, (δ) στις ομοιότητες και διαφορές στην εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων μεταξύ των χωρών της Ευρώπης και στην ερμηνεία τους στη βάση των εκπαιδευτικών παραδόσεων και των κοινωνικο-οικονομικών και πολιτικών πλαισίων και (ε) στην προσπάθεια που γίνεται με το νέο νόμο στην Ελλάδα να οριοθετηθεί το πεδίο της δια βίου μάθησης, στην υπό σύνταξη νέα στρατηγική αλλά και την υποχρέωση των δημοσίων φορέων άσκησης πολιτικής να συνεργαστούν και να διαβουλευτούν με την επιστημονική κοινότητα και τους άμεσα ωφελούμενους.

Συζητούν (με αλφαβητική σειρά)

Η κ. Καφετζοπούλου Όλγα, Διευθύντρια Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. του ΥΠΑΙΘ. Στην 30ετή επαγγελματική της σταδιοδρομία περιλαμβάνονται υψηλόβαθμες θέσεις στο ΥΠΑΙΘ και στο ΕΚΔΔΑ. Έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με θέματα αναβάθμισης προσόντων ενηλίκων, επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και μαθητείας. Είναι εθνικός εμπειρογνώμονας, εθνική εκπρόσωπος σε Επιτροπές της Ε.Ε.

Η Δρ. Ευγενία Α. Πανιτσίδου, καθηγήτρια-σύμβουλος (μέλος ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων». Η Δρ. Πανιτσίδου διαθέτει σημαντικό συγγραφικό έργο σε διεθνές επίπεδο, σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, με πάνω από 350 αναφορές στο δημοσιευμένο έργο της.

Η Δρ. Ελένη Πρόκου, καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου και μέλος ΣΕΠ στο ΕΑΠ. Το συγγραφικό της έργο επικεντρώνεται στην ανάλυση των πολιτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων / διά βίου μάθηση και στην ανώτατη εκπαίδευση. Είναι αντιπρόεδρος της Comparative Education Society in Europe και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Συγκριτικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης.

Συντονισμός: Γιώργος Κουλαουζίδης, Επίκουρος Καθηγητής Μεθοδολογίας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Δηλώσεις συμμετοχής:

Για να παρακολουθήσετε το webinar αυτό, θα πρέπει να είστε ενεργό μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων και να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στη φόρμα εγγραφής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here