Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων ολοκλήρωσε το πρόγραμμα ERASMUS+ KA104 – Κινητικότητα προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων με τίτλο “Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κοινωνική Ένταξη: μια Θεμελιώδης Σχέση”. Στόχος του προγράμματος ήταν να στηρίξει τους εκπαιδευτές ενηλίκων στην κατανόηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και των τρόπων με τους οποίους η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στο πλαίσιο αυτού 15 εκπαιδευτές ενηλίκων είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε τρία εκπαιδευτικά προγράμματα στη Ρουμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία.

  • Στη Ρουμανία πραγματοποιήθηκε στις 19 – 25 Ιανουαρίου 2020 το πενθήμερο πρόγραμμα «Intercultural Communication in a multiethnic Europe» από τον οργανισμό SEC εστιασμένο στη Διαπολιτισμική μάθηση με έμφαση σε τεχνικές προσαρμοσμένες σε πρόσφυγες και μετανάστες. Το πρόγραμμα αυτό είχε ως στόχο του την διεύρυνση των γνώσεων των εκπαιδευομένων  και την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με θεωρίες διαπολιτισμικής επικοινωνίας , την εξεύρεση τρόπων για την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη, την ανάπτυξη των προσωπικών τους δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας, την ανάπτυξη και προαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαπολιτισμικής μάθησης και τέλος τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης διαφορετικών προσεγγίσεων ένταξης.
Συναντήσεις της ελληνικής ομάδας
  • Στην Ιταλία πραγματοποιήθηκε στις 17-19 Φεβρουαρίου 2020 το τριήμερο πρόγραμμα «Social Innovation and Entrepreneurship» από τον οργανισμό Sinergia, με  εστίαση στην περαιτέρω απόκτηση γνώσεων σχετικά με μεθόδους κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας ως βασικό μέσο ένταξης. Κύριος θεματικός άξονας του προγράμματος ήταν η θεωρία της αλλαγής, πως αυτή αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και πως οδηγεί στην επίτευξη των επιθυμητών στόχων.
Η ελληνική αποστολή στο Bordeaux
  • Στη Γαλλία πραγματοποιήθηκε στις 7-11 Δεκεμβρίου 2021 το πενθήμερο πρόγραμμα «European Cooperation for Roma Inclusion» από τον οργανισμό Le LΑΒΑ. Στόχος του προγράμματος ήταν να ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των συμμετεχόντων έτσι ώστε να αναγνωρίζουν ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι αποκλεισμού των Ρομά, να μάθουν πως να αξιολογούν τις ανάγκες των κοινοτήτων τους και να μπορούν να σχεδιάσουν αποτελεσματικές στρατηγικές προκειμένου να τις ικανοποιήσουν με σκοπό την συμπερίληψή τους στο τοπικό κοινωνικό σύνολο. Επίσης, να είναι ικανοί να αναπτύξουν δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης  για το γενικό πληθυσμό που θα αντιμετωπίζουν τα στερεότυπα απέναντι στους Ρομά και θα οδηγούν σε μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες των Εκπαιδευτών Ενηλίκων  που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό, μπορείτε να βρείτε σε προηγούμενη ανάρτησή μας. Επίσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε το εργαστήριο που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του διαδικτυακού συνεδρίου της ΕΕΕΕ «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στη Σχολική Εκπαίδευση» τον Μάιο 2022.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here