Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων συμμετέχει στην σύμπραξη RegALE μεταξύ 11 διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών που έχει ως στόχο την ενίσχυση των δικτύων οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων και τη δημιουργία συνεργασιών με περιφερειακές και τοπικές αρχές, προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπος και η βιωσιμότητα των εκπαιδευτικών τους δράσεων. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα του συγκεκριμένου προγράμματος θα είναι η ενίσχυση της ικανότητας των συμμετεχόντων φορέων να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις, να δημιουργούν συνεργατικές δομές και να προωθούν τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης ενηλίκων οριζόντια σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2024. Το πρώτο στάδιο του προγράμματος συμπεριλάμβανε τη μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης σε σχέση με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Τα συμπεράσματα της μελέτης οδήγησαν στη συλλογή και ανάλυση καλών πρακτικών που προάγουν τη φιλοσοφία μάθησης σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο. Στο δεύτερο αυτό στάδιο η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων εργάστηκε ως συντονίστρια σε συνεργασία με την Volkshochschulverband Baden-Württemberge.V. – VHS-BW από τη Γερμανία. Στο τρίτο στάδιο του έργου οργανώθηκαν από κάθε εταίρο εκπαιδευτικές δραστηριότητες και webinar, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας δικτύωσης των εταίρων και των συνεργατών τους. Στην πέμπτη –παρούσα- φάση του έργου δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη δικτύων εκπαίδευσης ενηλίκων (πόλεις/περιφέρειες που μαθαίνουν). Τελικό στάδιο του έργου είναι η δημιουργία συστάσεων πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το αποθετήριο καλών πρακτικών, που δημιουργήθηκε κατά το δεύτερο στάδιο του έργου, περιέχει 47 επιτυχημένα πρότζεκτ, πρωτοβουλίες ή και πολιτικές που εφαρμόστηκαν σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το αποθετήριο καλών πρακτικών είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο το οποίο μπορεί να προσεγγίσει ο χρήστης με δύο τρόπους, είτε μέσα από ένα χάρτη της Ευρώπης, στον οποίο μπορεί να δει τις πρακτικές κατανεμημένες στους τόπους που πραγματοποιήθηκαν, είτε μέσα από το αποθετήριο στο οποίο η κατηγοριοποίησή τους γίνεται μέσα από λέξεις-κλειδιά.

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε συνεργασία με την Volkshochschulverband Baden-Württemberge.V. – VHS-BW, ως επικεφαλής της έρευνας, ανέλυσαν τις πρακτικές που συλλέχθηκαν και επέλεξαν οκτώ από αυτές που παρουσιάζονται στα ενημερωτικά φύλλα. Το αποθετήριο είναι ένα φιλικό προς τον χρήστη διαδικτυακό εργαλείο που επιτρέπει στους αναγνώστες να βρουν έργα/πρωτοβουλίες/πολιτικές σύμφωνα με τις λέξεις-κλειδιά που αντιπροσωπεύουν την κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζεται, τις ομάδες-στόχους ή τα θέματα. Υπάρχει μία λεπτομερής περιγραφή για κάθε πρακτική.

Χάρτης: https://regalenetwork.eu/map/

Αποθετήριο: https://regalenetwork.eu/repository/

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του έργου: https://regalenetwork.eu/

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ERASMUS+, Key Action 3

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here