Δημοφιλή Άρθρα

Αγαπημένα

Regale – Συλλογή & Ανάλυση καλών πρακτικών

0
Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων συμμετέχει στην σύμπραξη RegALE μεταξύ 11 διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών που έχει ως στόχο την ενίσχυση των δικτύων οργανισμών εκπαίδευσης...