Την τελευταία δεκαετία, η είσοδος μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη δοκιμάζει τα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Η μεγάλη προσέλευση μεταναστών από χώρες με διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα, οικονομία και κουλτούρα κάνει επιτακτική την ενεργοποίηση μηχανισμών διαχείρισης της κατάστασης, οι οποίοι με τη σειρά τους εστιάζουν στην υλοποίηση μαθημάτων εκμάθησης τη γλώσσας και γενικότερης ευαισθητοποίησης σε πολιτισμικά θέματα που αφορούν στη χώρα υποδοχής. Οι μετανάστες, στις περισσότερες περιπτώσεις, αποτέλεσαν μια ειδική ομάδα-στόχο στην εκπαίδευση ενηλίκων, η οποία δέχεται συγκεκριμένες λύσεις. Αυτό με τη σειρά του, ανέδειξε τη διαφορετική προσέγγιση που υπάρχει στην “εκπαίδευση για τους μετανάστες” και στην εκπαίδευση των υπολοίπων, την “κλασική εκπαίδευση ενηλίκων”.

Τι στόχο έχει το πρόγραμμα DIVERSITY;

H διαδικτυακή κοινότητα DIVERSITY, με τη συμμετοχή 7 εταίρων από 5 χώρες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος DIVERSITY Including Migrants through Organisational Development and Programme Planning in Adult Education, υποστηρίζει την κανονικοποίηση της εκπαίδευσης των μεταναστών με το να εστιάζει στους παρόχους και σχεδιαστές προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και στους εκπαιδευτές, ώστε με τη σειρά τους αυτοί να διαμορφώσουν το πλαίσιο για την ομαλή υποστήριξη των μεταναστών σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων που αφορούν όλους.

Το πρόγραμμα DIVERSITY αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο που έχουν οι εκπαιδευτές και όλοι όσοι εμπλέκονται με το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων στη επίτευξη του στόχου του προγράμματος. Μέσα σε 30 μήνες το πρόγραμμα DIVERSITY επιδιώκει να αναπτύξει βασικές οδηγίες κατά την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ώστε η εκπαίδευση  ενηλίκων για τους μετανάστες να μην ορίζεται ως μια προσέγγιση εκτάκτου ανάγκης αλλά ως μια μαθησιακή προσέγγιση, περισσότερο ανοικτή και ενήμερη στα θέματα της διαφορετικότητας. Μια τέτοια προσέγγιση δεν βλέπει τους μετανάστες και πρόσφυγες ως ειδικούς πληθυσμούς  αλλά ως κανονικές ομάδες εκπαιδευομένων μιας όλο και πιο διαφορετικής και πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

Οι εταίροι του προγράμματος DIVERSITY συνθέτουν βασικούς όρους και οδηγίες εκπαίδευσης με στόχο να αναδείξουν τις προϋποθέσεις ενός συστημικού μετασχηματισμού,  με την διαμόρφωση ενός οδηγού σπουδών που θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές και όσους ασχολούνται με την οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων α)  να αποτιμήσουν τις πρακτικές που εφαρμόζουν και καθορίζουν με τη σειρά τους τη συμμετοχή των μεταναστών στα εκπαιδευτικά προγράμματα και β) να αναπτύξουν νέες, κατάλληλες πρακτικές που εξυπηρετούν τη μεγαλύτερη κινητοποίηση και συμμετοχή τους στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων για όλους.

Οι κύριες φάσεις του DIVERSITY

Μια Ευρωπαϊκή έρευνα (gap analysis), με συντονιστή το National University of Ireland Maynooth είναι διαθέσιμη, βασισμένη σε 4 επιμέρους εθνικές μελέτες με τη χρήση ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων και focus groups.

Ένας αρθρωτός οδηγός σπουδών, που αποτελείται από 8 θεματικές ενότητες, αναδεικνύει  βασικά σημεία στο πώς η μάθηση των μεταναστών μπορεί να γίνει περισσότερο εστιασμένη σε θέματα διαφορετικότητας και πολυπολυτισμικότητας, ανοίγοντας το δρόμο για μια πιο ουσιαστική ένταξη τους στις τοπικές κοινωνίες.

Μια πιλοτική εκπαίδευση και εφαρμογή σε 4 χώρες του προγράμματος θα δοκιμάσει, αποτιμήσει και αναθεωρήσει τον οδηγό σπουδών ανάμεσα σε 100 παρόχους, εκπαιδευτές και φορείς υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη. Η ΕΕΕΕ συντονίζει αυτή τη δράση και αναμένεται να διαμορφώσει μια εκτενή έκθεση πεπραγμένων από την αξιολόγηση αυτής της διαδικασίας.

Μια Έκθεση πολιτικής που θα στηρίζεται στα ευρήματα, εμπειρίες και λοιπές πτυχές, όπως αποτυπώθηκαν στις τρεις δράσεις του προγράμματος DIVERSITY  με στόχο να αναδείξει προτάσεις πολιτικής στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων μέσα από την εκπαίδευση ενηλίκων.

Η σύμπραξη του προγράμματος DIVERSITY αποτελείται από τον Συντονιστή εταίρο Niedersächischer Bund für freie Erwachsenenbildung e.V. (DE) και η ΕΕΕΕ συνεργάζεται μαζί με άλλους 5 Ευρωπαίους εταίρους από το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Δανία και την Ιρλανδία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DIVERSITY project μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here