Το BESTIE – Befriending for Social and Digital Inclusion είναι ένα Erasmus+ πρόγραμμα, που προάγει τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών γενεών και φέρνει σε επαφή ηλικιωμένους, μετανάστες και νέους ανθρώπους, οι οποίοι με τη βοήθεια των εκπαιδευτών ενηλίκων, θα ξεπεράσουν τον ψηφιακό και κοινωνικό αποκλεισμό, επιτρέποντάς τους να εργαστούν μαζί για την αναπλήρωση του ελλείμματος σε βασικές δεξιότητες.

Σκεπτικό

Η πανδημία επιτάχυνε τους ρυθμούς ψηφιοποίησης κάθε πλευράς της ζωής μας. Αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε ξαφνικά τα ψηφιακά μέσα για την εκπαίδευση και την εργασία, για τα κοινωνικά δίκτυα, τις υπηρεσίες υγείας, τις πολιτιστικές δραστηριότητες, τις συναλλαγές με την τράπεζα και τις αγορές μας. Ο ολοένα και αυξανόμενος ψηφιακός κόσμος είναι πολύ πιθανό να αφήσει πίσω τους πιο ευάλωτους στα πλαίσια μίας κοινωνίας. Η αδυναμία να εμπλακούμε με ψηφιακά μέσα μπορεί να αποτελέσει μειονέκτημα και αιτία αποκλεισμού για εκείνους που απολαμβάνουν λιγότερες ευκαιρίες. Στην πραγματικότητα αυτό ισχύει ήδη για τους ηλικιωμένους, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, αλλά και για τους νεώτερους ανθρώπους για τους οποίους η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων συνεπάγεται αυτομάτως κοινωνικό αποκλεισμό και έλλειψη αυτονομίας.

Αντί λοιπόν να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τον ψηφιακό αποκλεισμό, είναι προτιμότερο να προσφέρουμε περισσότερες ψηφιακές ευκαιρίες. Το BESTIE θα προσφέρει την πιο φυσική και κοινωνικά επωφελή μέθοδο: ανταλλαγή – στα πλαίσια της κοινότητας – για τη δημιουργία ανθρώπινων, διαπροσωπικών σχέσεων!

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων που εργάζονται με ηλικιωμένους, μετανάστες και νέους. Στοχεύει στη δημιουργία ψηφιακής συμπερίληψης σε περιβάλλοντα μάθησης στα πλαίσια των ίδιων των οργανισμών και ανάπτυξη ψηφιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων για τους συμμετέχοντες.

Δράσεις προγράμματος

«Μελέτη/αναφορά καλών πρακτικών» η δημιουργία φιλικών δεσμών ως διαγενεακή προσέγγιση για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Μία μελέτη που συλλέγει 30 καλές πρακτικές οι οποίες σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων σε διαγενεακό και κοινοτικό επίπεδο
 • Ανάλυση οφελών και ανάπτυξη δεξιοτήτων (πραγματικών και πιθανών) από την οπτική των νέων και των μεταναστών και με εστίαση στις προκλήσεις και στις ευκαιρίες στα πλαίσια της πανδημίας
 • Δεκέμβριος 2021 – Νοέμβριος 2022 > Momentum

«Δημιουργία δικτύου και στρατηγικών» Διαγενεακά δίκτυα του BESTIE – Δίκτυα διαγενεακής συνεργασίας για κοινωνική και ψηφιακή συμπερίληψη.

 • Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου καθοδήγησης, το οποίο θα συμβάλει στη δημιουργία των δικτύων συνεργασίας μεταξύ των γενεών
 • Προσέλκυση νέων ανθρώπων, μεταναστών και ηλικιωμένων σε δίκτυα αμοιβαίας υποστήριξης και συνεργατικής μάθησης: εκπαιδευόμενοι (ηλικιωμένοι και μετανάστες) και καθοδηγητές (νέοι και μετανάστες)
 • Ιούλιος 2022 – Οκτώβριος 2023 > FUNDACION CIBERVOLUNTARIOS & Creative Spark

«Εργαλειοθήκη» – Ψηφιακή εργαλειοθήκη για την καθημερινή ζωή

 • Μία σειρά από πρακτικά καθημερινά εργαλεία, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν εύκολα οι πολίτες στην καθημερινή τους ψηφιακή ζωή και τα οποία χρησιμοποιούνται για να προάγουν την ποιότητα ζωής, να αυξήσουν την ψηφιακή αποτελεσματικότητα και να μειώσουν το στρες που προκαλεί η τεχνολογία.
 • Δεκέμβριος 2022 – Ιούλιος 2023 >  Le LABA & Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων

«Πλατφόρμα» – Διαδραστική εκπαιδευτική ψηφιακή πλατφόρμα του BESTIE

 • Θα αποτελέσει τόσο πλατφόρμα για τη διάδοση του περιεχομένου, όσο και διαδραστικό εργαλείο ανταλλαγής για ψηφιακές γνώσεις και κοινωνικές δεξιότητες, που θα εγγυάται ευρεία και ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα παραγόμενα προϊόντα.
 • Απρίλιος 2022 – Αύγουστος 2023 > European E-learning Institute

Εταίροι:

 1. Le LABA (Γαλλία)
 2. MOMENTUM (Ιρλανδία)
 3. European E-learning Institute (Δανία)
 4. Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ελλάδα)
 5. FUNDACION CIBERVOLUNTARIOS (Ισπανία)
 6. Creative Spark Limited (Ιρλανδία)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here