Αρχική Blog Σελίδα 3

11ο webinar «Η εκπαίδευση στις φυλακές»

0

Την Τετάρτη 6 Απριλίου και ώρες 18.00-20.00 θα πραγματοποιηθεί το 11ο διαδικτυακό σεμινάριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων με θέμα «Η εκπαίδευση στις φυλακές».

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η κατανόηση της εξέλιξης της εκπαίδευσης σε συνθήκες εγκλεισμού, η διερεύνηση των κινήτρων συμμετοχής των κρατουμένων στην εκπαίδευση και η αναγνώριση της σημασίας του ρόλου του εκπαιδευτή μέσα στη φυλακή. Θα προσεγγίσουμε 8 βιωματικές παραστάσεις  του Εργαστηρίου Προσωπικής Ανάπτυξης Κρατουμένων και θα δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα σχεδιασμού και πραγματοποίησης δράσεων του ΣΔΕ φυλακών Κέρκυρας με την κοινωνία, στην κατεύθυνση μιας ισότιμης- δυναμικής σχέσης πολιτών με πολίτες, με  στόχο την θωράκιση της κοινωνίας από την υποτροπή.

Συζητούν οι:

Καλλιόπη Δημητρούλη, νομικός, Med., εκπαιδεύτρια ενηλίκων, π. στέλεχος της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Μεταρρύθμιση του Ελληνικού Δικαστικού Συστήματος.

Θέμα εισήγησης: Εκπαίδευση ενηλίκων μέσα στη φυλακή: Από την προσδοκία στην πραγματικότητα.

Στάθης Γράψας, Εμψυχωτής – Σκηνοθέτης

Εισηγητής του Εργαστηρίου Προσωπικής Ανάπτυξης Κρατουμένων (ΕΠΑΚ)

Θέμα εισήγησης: Το ΕΠΑΚ σε οχτώ βιωματικές παραστάσεις.

Κυριάκος Κωλέσης, Διδάκτωρ κοινωνιολογίας, διευθυντής ΣΔΕ φυλακών Κέρκυρας.

Θέμα εισήγησης: Εκπαίδευση σε ελληνικά Καταστήματα Κράτησης. Ρίχνοντας γέφυρες στην   “έξω” κοινωνία .

Συντονισμός:

Μαρία Καγιαβή, Εκπαιδευτικός-Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, μέλος ΣΕΠ-ΕΑΠ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

 Για να εγγραφείτε συμπληρώνετε τη φόρμα εδώ: https://forms.gle/v4BJL4MP9GX5nQaY8

BESTIE – Befriending for Social and Digital Inclusion

Το BESTIE – Befriending for Social and Digital Inclusion είναι ένα Erasmus+ πρόγραμμα, που προάγει τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών γενεών και φέρνει σε επαφή ηλικιωμένους, μετανάστες και νέους ανθρώπους, οι οποίοι με τη βοήθεια των εκπαιδευτών ενηλίκων, θα ξεπεράσουν τον ψηφιακό και κοινωνικό αποκλεισμό, επιτρέποντάς τους να εργαστούν μαζί για την αναπλήρωση του ελλείμματος σε βασικές δεξιότητες.

Σκεπτικό

Η πανδημία επιτάχυνε τους ρυθμούς ψηφιοποίησης κάθε πλευράς της ζωής μας. Αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε ξαφνικά τα ψηφιακά μέσα για την εκπαίδευση και την εργασία, για τα κοινωνικά δίκτυα, τις υπηρεσίες υγείας, τις πολιτιστικές δραστηριότητες, τις συναλλαγές με την τράπεζα και τις αγορές μας. Ο ολοένα και αυξανόμενος ψηφιακός κόσμος είναι πολύ πιθανό να αφήσει πίσω τους πιο ευάλωτους στα πλαίσια μίας κοινωνίας. Η αδυναμία να εμπλακούμε με ψηφιακά μέσα μπορεί να αποτελέσει μειονέκτημα και αιτία αποκλεισμού για εκείνους που απολαμβάνουν λιγότερες ευκαιρίες. Στην πραγματικότητα αυτό ισχύει ήδη για τους ηλικιωμένους, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, αλλά και για τους νεώτερους ανθρώπους για τους οποίους η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων συνεπάγεται αυτομάτως κοινωνικό αποκλεισμό και έλλειψη αυτονομίας.

Αντί λοιπόν να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τον ψηφιακό αποκλεισμό, είναι προτιμότερο να προσφέρουμε περισσότερες ψηφιακές ευκαιρίες. Το BESTIE θα προσφέρει την πιο φυσική και κοινωνικά επωφελή μέθοδο: ανταλλαγή – στα πλαίσια της κοινότητας – για τη δημιουργία ανθρώπινων, διαπροσωπικών σχέσεων!

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων που εργάζονται με ηλικιωμένους, μετανάστες και νέους. Στοχεύει στη δημιουργία ψηφιακής συμπερίληψης σε περιβάλλοντα μάθησης στα πλαίσια των ίδιων των οργανισμών και ανάπτυξη ψηφιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων για τους συμμετέχοντες.

Δράσεις προγράμματος

«Μελέτη/αναφορά καλών πρακτικών» η δημιουργία φιλικών δεσμών ως διαγενεακή προσέγγιση για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων

 • Μία μελέτη που συλλέγει 30 καλές πρακτικές οι οποίες σχετίζονται με την εκπαίδευση ενηλίκων σε διαγενεακό και κοινοτικό επίπεδο
 • Ανάλυση οφελών και ανάπτυξη δεξιοτήτων (πραγματικών και πιθανών) από την οπτική των νέων και των μεταναστών και με εστίαση στις προκλήσεις και στις ευκαιρίες στα πλαίσια της πανδημίας
 • Δεκέμβριος 2021 – Νοέμβριος 2022 > Momentum

«Δημιουργία δικτύου και στρατηγικών» Διαγενεακά δίκτυα του BESTIE – Δίκτυα διαγενεακής συνεργασίας για κοινωνική και ψηφιακή συμπερίληψη.

 • Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου καθοδήγησης, το οποίο θα συμβάλει στη δημιουργία των δικτύων συνεργασίας μεταξύ των γενεών
 • Προσέλκυση νέων ανθρώπων, μεταναστών και ηλικιωμένων σε δίκτυα αμοιβαίας υποστήριξης και συνεργατικής μάθησης: εκπαιδευόμενοι (ηλικιωμένοι και μετανάστες) και καθοδηγητές (νέοι και μετανάστες)
 • Ιούλιος 2022 – Οκτώβριος 2023 > FUNDACION CIBERVOLUNTARIOS & Creative Spark

«Εργαλειοθήκη» – Ψηφιακή εργαλειοθήκη για την καθημερινή ζωή

 • Μία σειρά από πρακτικά καθημερινά εργαλεία, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν εύκολα οι πολίτες στην καθημερινή τους ψηφιακή ζωή και τα οποία χρησιμοποιούνται για να προάγουν την ποιότητα ζωής, να αυξήσουν την ψηφιακή αποτελεσματικότητα και να μειώσουν το στρες που προκαλεί η τεχνολογία.
 • Δεκέμβριος 2022 – Ιούλιος 2023 >  Le LABA & Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων

«Πλατφόρμα» – Διαδραστική εκπαιδευτική ψηφιακή πλατφόρμα του BESTIE

 • Θα αποτελέσει τόσο πλατφόρμα για τη διάδοση του περιεχομένου, όσο και διαδραστικό εργαλείο ανταλλαγής για ψηφιακές γνώσεις και κοινωνικές δεξιότητες, που θα εγγυάται ευρεία και ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα παραγόμενα προϊόντα.
 • Απρίλιος 2022 – Αύγουστος 2023 > European E-learning Institute

Εταίροι:

 1. Le LABA (Γαλλία)
 2. MOMENTUM (Ιρλανδία)
 3. European E-learning Institute (Δανία)
 4. Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ελλάδα)
 5. FUNDACION CIBERVOLUNTARIOS (Ισπανία)
 6. Creative Spark Limited (Ιρλανδία)

Πρόγραμμα Συνεδρίου “Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στη Σχολική Εκπαίδευση”

0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

του διαδικτυακού Συνεδρίου

«Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στη Σχολική Εκπαίδευση»

5-8 Μαΐου 2022

Διοργάνωση: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

με τη συνεργασία μελών ΔΕΠ από δέκα ΑΕΙ

Ανακοινώθηκε το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου. Μπορείτε να το δείτε και να το κατεβάσετε.

Επίσης, εδώ θα βρείτε τις σύντομες περιλήψεις του Συνεδρίου, κατανεμημένες ανά ημέρα και ανά αίθουσα.

Εάν επιθυμείτε να το παρακολουθήσετε, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να εγγραφείτε.

https://forms.gle/CHb2HFLaEY2vaFhT7

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε να βρείτε εδώ.

RegALE – Peer learning webinars

To ευρωπαϊκό πρόγραμμα RegALE έχει ως στόχο του να ενισχύσει τα δίκτυα των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων και να δημιουργήσει συνεργασίες με περιφερειακές και τοπικές αρχές, αυξάνοντας τον αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα των εκπαιδευτικών τους δράσεων.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού και σε διάστημα ενός έτους, κάθε εταίρος θα διοργανώσει ένα webinar. Το θέμα του webinar θα παρουσιαστεί σε πραγματικό χρόνο, διαδικτυακά, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Zoom, θα καταγραφθεί και θα διαμοιραστεί μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος ως μαθήματα. Τα μαθήματα θα είναι διαθέσιμα, σε όποιον επιθυμεί να τα παρακολουθήσει, μετά από προεγγραφή.

Δομή μαθημάτων και μεθοδολογία

Η σειρά μαθημάτων θα είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του προγράμματος. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη τη σειρά μαθημάτων ή και κάθε μάθημα ξεχωριστά.

Η επικοινωνία είναι μία από τις σημαντικότερες πτυχές αυτών των μαθημάτων, επομένως οι συμμετέχοντες καλούνται να χρησιμοποιήσουν το φόρουμ της πλατφόρμας για να ανταλλάξουν ιδέες, να συνεισφέρουν και να κάνουν προτάσεις.

Η σειρά μαθημάτων αποτελείται από 11 μαθήματα:

 1. Ευρωπαϊκά εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 2. Η χρηματοδότηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: εργαλεία χρηματοδότησης και η αποτελεσματικότητά τους
 3. Προωθώντας την Εκπαίδευση Ενηλίκων σε τοπικό επίπεδο

Σταδιακά θα προστεθούν και τα επόμενα μαθήματα

Συμμετέχοντες

 • Περιφερειακές και τοπικές αρχές που εμπλέκονται σε πολιτικές διά βίου μάθησης και συγκεκριμένα εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Ενώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων (και του προσωπικού τους)
 • Δημόσιοι φορείς που εργάζονται σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο σε πολιτικές και πρακτικές εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εκπαιδευτές ενηλίκων
 • Όσους εμπλέκονται στις συστάσεις πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων

Συμμετέχοντες φορείς

 • European Association for the Education of Adults (EAEA), Βέλγιο
 • European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning (EARLALL), Βέλγιο
 • Varaždin County, Κροατία
 • Vestland County Council, Νορβηγία
 • Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (HAEA), Ελλάδα
 • AONTAS, Ιρλανδία
 • Estonian Non-Formal Adult Education Association (ΕΝΑΕΑ), Εσθονία
 • Learning and Work Institute, Ηνωμένο Βασίλειο
 • Volkshochschulverband Baden-Württemberg e.V. (VHS BW), Γερμανία
 • Vuxenutbildningen Borås, Σουηδία
 • University of Siena, Ιταλία

Πώς να κάνετε εγγραφή

Τα μαθήματα είναι στα αγγλικά και είναι δωρεάν.

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή σε κάθε μάθημα ξεχωριστά. Μόλις κάνετε κλικ στο μάθημα, πρώτα θα πρέπει να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό (αν δεν διαθέτετε ήδη έναν). Μετά μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο μάθημα και να δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα με τις ενότητες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Η ιστοσελίδα θα σας καθοδηγήσει για την πορεία που θα ακολουθήσετε.

Ελέγξτε και τον φάκελο με την ανεπιθύμητη αλληλογραφία για το email επιβεβαίωσης. Στην περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη διαδικασία εγγραφής, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το email eaea-office@eaea.org

Είσοδος στην πλατφόρμα εκπαίδευσης

Learning Mobility: “Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κοινωνική Ένταξη: μια Θεμελιώδης Σχέση”

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων ολοκλήρωσε το πρόγραμμα ERASMUS+ KA104 – Κινητικότητα προσωπικού εκπαίδευσης ενηλίκων με τίτλο “Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κοινωνική Ένταξη: μια Θεμελιώδης Σχέση”. Στόχος του προγράμματος ήταν να στηρίξει τους εκπαιδευτές ενηλίκων στην κατανόηση του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και των τρόπων με τους οποίους η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στο πλαίσιο αυτού 15 εκπαιδευτές ενηλίκων είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε τρία εκπαιδευτικά προγράμματα στη Ρουμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία.

 • Στη Ρουμανία πραγματοποιήθηκε στις 19 – 25 Ιανουαρίου 2020 το πενθήμερο πρόγραμμα «Intercultural Communication in a multiethnic Europe» από τον οργανισμό SEC εστιασμένο στη Διαπολιτισμική μάθηση με έμφαση σε τεχνικές προσαρμοσμένες σε πρόσφυγες και μετανάστες. Το πρόγραμμα αυτό είχε ως στόχο του την διεύρυνση των γνώσεων των εκπαιδευομένων  και την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με θεωρίες διαπολιτισμικής επικοινωνίας , την εξεύρεση τρόπων για την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη, την ανάπτυξη των προσωπικών τους δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας, την ανάπτυξη και προαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαπολιτισμικής μάθησης και τέλος τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης διαφορετικών προσεγγίσεων ένταξης.
Συναντήσεις της ελληνικής ομάδας
 • Στην Ιταλία πραγματοποιήθηκε στις 17-19 Φεβρουαρίου 2020 το τριήμερο πρόγραμμα «Social Innovation and Entrepreneurship» από τον οργανισμό Sinergia, με  εστίαση στην περαιτέρω απόκτηση γνώσεων σχετικά με μεθόδους κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας ως βασικό μέσο ένταξης. Κύριος θεματικός άξονας του προγράμματος ήταν η θεωρία της αλλαγής, πως αυτή αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και πως οδηγεί στην επίτευξη των επιθυμητών στόχων.
Η ελληνική αποστολή στο Bordeaux
 • Στη Γαλλία πραγματοποιήθηκε στις 7-11 Δεκεμβρίου 2021 το πενθήμερο πρόγραμμα «European Cooperation for Roma Inclusion» από τον οργανισμό Le LΑΒΑ. Στόχος του προγράμματος ήταν να ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των συμμετεχόντων έτσι ώστε να αναγνωρίζουν ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι αποκλεισμού των Ρομά, να μάθουν πως να αξιολογούν τις ανάγκες των κοινοτήτων τους και να μπορούν να σχεδιάσουν αποτελεσματικές στρατηγικές προκειμένου να τις ικανοποιήσουν με σκοπό την συμπερίληψή τους στο τοπικό κοινωνικό σύνολο. Επίσης, να είναι ικανοί να αναπτύξουν δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης  για το γενικό πληθυσμό που θα αντιμετωπίζουν τα στερεότυπα απέναντι στους Ρομά και θα οδηγούν σε μια πιο συμπεριληπτική κοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες των Εκπαιδευτών Ενηλίκων  που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό, μπορείτε να βρείτε σε προηγούμενη ανάρτησή μας. Επίσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε το εργαστήριο που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του διαδικτυακού συνεδρίου της ΕΕΕΕ «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και στη Σχολική Εκπαίδευση» τον Μάιο 2022.

9o webinar – Jack Mezirow “Η θεωρία μετασχηματισμού”

0

Τετάρτη, 9 Μαρτίου, 6-8 μμ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ του  JACK  MEZIROW

«Η ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ»

(Υπό έκδοση από την Επιστημονική Ένωση)

Σε λίγες εβδομάδες, θα κυκλοφορήσει, από τις εκδόσεις της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μεταφρασμένο στα ελληνικά, το βιβλίο του Mezirow «Transformative dimensions of adult learning», που στην ελληνική έκδοση έχει τίτλο «Η Θεωρία Μετασχηματισμού». Το βιβλίο αυτό μπορεί να θεωρηθεί, μαζί με την «Αγωγή του Καταπιεζόμενου» του Freire, ως ένα από τα θεμελιώδη κείμενα που άλλαξαν τη ροή της θεωρητικής κατεύθυνσης και εφαρμογής της εκπαίδευσης ενηλίκων προς την κριτική αμφισβήτηση των προβληματικών αντιλήψεων και τη διεργασία της κοινωνικής αλλαγής.

Το βιβλίο, που πρωτοεκδόθηκε το 1991, παρουσίασε για πρώτη φορά ολοκληρωμένα τη Θεωρία Μετασχηματισμού του Mezirow και έκτοτε αποτελεί κομβικό σημείο αναφοράς της παγκόσμιας κοινότητας εκπαίδευσης ενηλίκων, με καταλυτική επίπτωση στην εξέλιξή της.

Στο 9ο webinar ο μεταφραστής του βιβλίου, Γιώργος Κουλαουζίδης, και ο επιστημονικός επιμελητής, Αλέξης Κόκκος, με συντονίστρια την Στεφανία Κορδία, συζητούν με τους συμμετέχοντες για την κομβική σημασία που έχει αυτό το βιβλίο στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, τα συστατικά του στοιχεία, και τις δυνατότητες εφαρμογής στην εκπαιδευτική πράξη.

Για να εγγραφείτε συμπληρώνετε τη φόρμα εδώ https://forms.gle/Lp64aH9gThWiTsaG9

8o Webinar – Λογοτεχνία & Εκπαίδευση

0

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Νέο Webinar της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου, 6-8 μμ

με τίτλο

«Το μυθιστόρημα Το Κόκκινο και το Μαύρο του Στεντάλ υπό το πρίσμα της Μετασχηματίζουσας Μάθησης: Παρουσίαση της διερεύνησης που αναπτύσσεται από την  Ομάδα Αυτομόρφωσης της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων»

Η Ομάδα Αυτομόρφωσης λειτουργεί  στο πλαίσιο της Ένωσης από το 2008, με εναλλασσόμενη σύνθεση μελών και εστιάζει κάθε χρόνο σε θέματα που επιλέγουν οι συμμετέχοντες. Τα δύο τελευταία χρόνια, η Ομάδα επεξεργάζεται το θέμα «Πώς μαθαίνουμε; Δρόμοι παιδαγωγικής και ψυχικής ευαισθητοποίησης με εναύσματα έργα τέχνης». Η προσέγγιση αφορά στο πώς μπορεί η τέχνη να προσφέρει εναύσματα για μετασχηματίζουσα μάθηση, συγκεράζοντας τον κριτικό στοχασμό επάνω σε παραδοχές με την ευαισθητοποίηση σε θέματα ψυχικής ζωής και την ενίσχυση της αυτογνωσίας. Συντονίζουν η ψυχίατρος-ψυχαναλύτρια Εύη Πάσχου και ο ομ. καθηγητής εκπαίδευσης ενηλίκων Αλέξης Κόκκος.

Στις τελευταίες συναντήσεις της, η Ομάδα επεξεργάζεται το εμβληματικό  μυθιστόρημα του Στεντάλ «Το Κόκκινο και το Μαύρο», με στόχο τη διερεύνηση των νοητικών συνηθειών των ηρώων του και τους τρόπους που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο του οικογενειακού και κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος. Επίσης, η Ομάδα επεξεργάζεται την εκπαιδευτική, μετασχηματιστική  αξιοποίηση αυτής της προσέγγισης στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε άτυπα πεδία μάθησης. Μάλιστα, στο πλαίσιο των διερευνητικών ενδιαφερόντων της Ομάδας,  η προσέγγιση εστιάζει και στην αξιοποίησης της μετασχηματίζουσας μάθησης στη σχολική εκπαίδευση, ως καινοτόμο πεδίο εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ηλικίας των μαθητών/-τριών και του εκπαιδευτικού πλαισίου. 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο Webinar, όπου θα παρουσιάσουμε την πιλοτική μας προσέγγιση και θα συζητήσουμε τρόπους με τους οποίους μπορεί να εμπλουτιστεί και εφαρμοστεί στην εκπαίδευση και στην καθημερινή ζωή.

Η Ομάδα Αυτομόρφωσης

Για δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώνετε τη φόρμα εδώ: https://forms.gle/wdZbEYgse42RcHVb9

[Webinar] Exploring Art for Perspective Transformation

0

Στις 14 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το webinar με τίτλο “Exploring Art for Perspective Transformation”. Σε αυτό ο καθηγητής Αλέξης Κόκκος συζήτησε για το βιβλίο του, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από τις εκδόσεις Brill/Sense.

Στο πρώτο μέρος, αναλύει ποικίλες θεωρητικές προσεγγίσεις (Αριστοτέλης, Dewey, Gramsci, Greene, Σχολή Φρανκφούρτης, Μουσειοπαιδαγωγική) που εξετάζουν την επαφή μας με την τέχνη – αισθητική εμπειρία – ως ένα σημαντικό μέσο, που διευκολύνει την ανάδυση ιδεών, οι οποίες αμφισβητούν το κατεστημένο, και συμβάλλουν στον μετασχηματισμό προβληματικών και στερεοτυπικών απόψεων.

Στο Δεύτερο Μέρος παρουσιάζονται αναλυτικά οι αρχές και τα στάδια της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» που ανέπτυξε ο Α. Κόκκος, μαζί με πολλά παραδείγματα εφαρμογής.  Παρουσιάζεται ακόμα ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο αξιοποιούνται τα εικαστικά έργα, η λογοτεχνία, ο κινηματογράφος και η μουσική στο πλαίσιο της μεθόδου.

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο στο: https://brill.com/view/title/59804

Συντονίστρια ήταν η Wilhelmenia Wilson, Executive Director of Healthy Black Families, Inc & ITLA Leadership Circle member

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το webinar στο YouTube:

Η International Transformative Learning Association (ITLA) είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ανθρώπων, οργανισμών και κοινοτήτων που προέρχονται από περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η αποστολή της είναι να προάγει την κριτική Παιδαγωγική, την έρευνα, τη διδασκαλία και την εφαρμογή των κοινωνικών, επιστημονικών, καλλιτεχνικών και ανθρωπιστικών όψεων των μετασχηματιστικών θεωριών μάθησης.

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο www.intertla.org

7o Webinar «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Επιτεύγματα και Προβλήματα»

0

Την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου και ώρες 18.00 – 20.00 θα πραγματοποιηθεί το 7ο διαδικτυακό σεμινάριο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων με θέμα «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Επιτεύγματα και Προβλήματα».

Περιεχόμενο

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η πορεία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) από το ξεκίνημά τους, το 2000, με τη λειτουργία του πρώτου σχολείου ενηλίκων στο Περιστέρι Αττικής, μέχρι και σήμερα. Θα επισημανθούν οι προϋποθέσεις επιτυχίας του πρωτοποριακού αυτού εκπαιδευτικού εγχειρήματος, που στηρίχτηκε στις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, και οι καινοτομίες που περιλαμβάνονται στη Φιλοσοφία και στο Πρόγραμμα Σπουδών του. Η συζήτηση αναμένεται να εστιάσει σε τρεις χρονικές περιόδους: α) στα πρώτα χρόνια της πορείας των ΣΔΕ και στον σχεδιασμό των προδιαγραφών λειτουργίας τους β) στην απότομη αύξηση του αριθμού τους με συνέπεια την εμφάνιση των πρώτων ουσιαστικών προβλημάτων, και γ) στις μέρες μας, στη σημερινή τους πραγματικότητα. Θα εντοπιστούν τα επιτεύγματα, τα προβληματικά ζητήματα αλλά και οι προοπτικές των Σχολείων αυτών, που εξακολουθούν να παραμένουν και σήμερα αναγκαίος θεσμός στην ελληνική κοινωνία.

Συζητούν οι:

Αποστόλης Μπάρλος, Εκπαιδευτικός και Διευθυντής στο 1ο ΣΔΕ Λάρισας (2003-2013), Παιδαγωγικός Σύμβουλος των ΣΔΕ Θεσσαλίας (2014-2015), Εκπαιδευτής Ενηλίκων.

Βαγγέλης Ανάγνου, Εκπαιδευτικός, Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, ερευνητής.

Χρύσα Μάνθου, Διευθύντρια στο ΣΔΕ Ιωαννίνων (2003-2010), Παιδαγωγική Σύμβουλος των ΣΔΕ Ηπείρου – Δυτικής Ελλάδας (2012-2015), Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων.

Συντονισμός:

Βάσω Νικολοπούλου, Διευθύντρια τεκμηρίωσης και επικοινωνίας στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας, μέλος της ομάδας συντονισμού και παρακολούθησης και της ομάδας έργου των ΣΔΕ

Δηλώσεις συμμετοχής:

Δηλώνετε συμμετοχή στη φόρμα εδώ. Θα λάβετε email με το zoom link την ημέρα του σεμιναρίου.

Bridging Digital

To Bridging Digital είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που διενεργείται στα πλαίσια του Erasmus+. Εστιάζει σε καινοτόμες πρακτικές και έχει ως στόχο του να υποστηρίξει την ανάπτυξη και το συνδυασμό των ψηφιακών και των δημιουργικών ικανοτήτων, τόσο για τους εκπαιδευτές ενηλίκων όσο και για τους επαγγελματίες της τέχνης. Υλοποιείται από τη σύμπραξη τεσσάρων οργανισμών από τη Σουηδία, την Πολωνία, τη Σκωτία και την Ελλάδα.

Πλαίσιο

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει επηρεάσει σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινότητας, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μεταξύ καλλιτεχνών και πολιτών, κάτι που συνήθως επιτυγχάνεται μέσω των ζωντανών εκδηλώσεων. Η αναβολή ή/και ακύρωση καλλιτεχνικών γεγονότων έχει προκαλέσει τεράστια κρίση στον καλλιτεχνικό τομέα και ακολούθως έχει επηρεάσει τα προς το ζην των καλλιτεχνών και των εργαζόμενων στον πολιτισμό. Την ίδια στιγμή ο δημιουργικός τομέας δε διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία με πιο δημιουργικούς τρόπους, τόσο για διδασκαλία όσο και για δημιουργία ψηφιακών μορφών τέχνης που είναι πιο διαδραστικές και εμπλέκουν το κοινό.

Στόχος

Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί αμφίδρομη μάθηση μεταξύ των δημιουργικών, εκπαιδευτικών και τεχνικών τομέων. Το έργο είναι ένας συνδυασμός εκμάθησης ψηφιακών τεχνικών, όπως και εξέτασης και δημιουργίας νέων καλλιτεχνικών μορφών, όπου οι ψηφιακές τεχνικές θα είναι μέρος της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Επιπλέον, θα διερευνηθούν οι τρόποι αξιοποίησης του ψηφιακού μέσου στην διανομή του καλλιτεχνικού έργου και την επαφή του με το κοινό, αλλά και οι δυνατότητες που προσφέρει στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Καθένας από τους εταίρους του προγράμματος θα συνεργαστεί με καλλιτέχνες, ειδικούς πολυμέσων και εκπαιδευτές ενηλίκων για να δημιουργήσουν μία νέα μεθοδολογία για τη χρήση των πολυμεσικών και ψηφιακών τεχνικών προκειμένου τελικά να δημιουργήσουν νέες μορφές τέχνης και να εμπλουτίσουν την ψηφιακή ικανότητά τους στον δημιουργικό τομέα. Αυτή η μεθοδολογία θα εφαρμοστεί στην εκπαίδευση ενηλίκων προκειμένου να διδαχθεί πώς να χρησιμοποιήσει κανείς τα ψηφιακά εργαλεία και προϊόντα στη δημιουργία τέχνης και στη διδασκαλία.

Στάδια του προγράμματος

Το πρώτο στάδιο του προγράμματος περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση της υπάρχουσας κατάστασης σε κάθε χώρα και την καταγραφή της. Εστιάζει σε ένα βαθμό στο πώς και αν χρησιμοποίησαν οι καλλιτέχνες τα ψηφιακά μέσα για τη διάδοση τους δουλειάς τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. (Ιούνιος 2021 – Δεκέμβριος  2021)

Στο δεύτερο στάδιο, οι εταίροι καλούνται να δημιουργήσουν ένα καλλιτεχνικό προϊόν – ο καθένας – και να καταγράψουν την πορεία της δημιουργίας του. Κατόπιν θα πρέπει να το διαδώσουν με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και μέσω εκδηλώσεων δικτύωσης, καθώς και να αποτυπώσουν και να αξιολογήσουν την απήχησή του στο στοχευόμενο κοινό. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μία ψηφιακή έκδοση που θα περιλαμβάνει τις τέσσερις εθνικές εμπειρίες, έτσι όπως αυτές εφαρμόστηκαν σε διαφορετικά γεωγραφικά και κοινωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα. (Δεκέμβριος 2021 – Σεπτέμβριος 2022)

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία μίας έκδοσης (cookbook), η οποία θα παρουσιάζει τις μεθόδους που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτές, όταν δημιουργούν σύντομα μαθήματα και προγράμματα που απευθύνονται σε επαγγελματίες που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. (Οκτώβριος 2022 – Απρίλιος 2023)

Εταίροι & πόλεις

Η Intercult μία ανεξάρτητη μη κυβερνητική εταιρεία δημιουργικής παραγωγής και εκπαίδευσης, με έδρα τη Στοκχόλμη, στη Σουηδία. Δραστηριοποιείται ήδη από το 1996, δημιουργεί και ηγείται συνεργασιών για καλλιτεχνικά πρότζεκτ και δίκτυα και εκπαιδεύει πολιτισμικούς οργανισμούς σε σχέση με τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό, την αύξηση του κοινού και τις διεθνείς συνεργασίες.

Το City Culture Institute (CCI) είναι ένας δημοτικός πολιτιστικός οργανισμός με έδρα το Gdańsk στην Πολωνία. Αποστολή τους είναι να ενισχύσουν τον ρόλο του πολιτισμού στη ζωή της πόλης και να δώσουν το έναυσμα για ενεργό συμμετοχή στον πολιτισμό. Ο σκοπός τους είναι να ενδυναμώσουν και να συνδέσουν τα πολιτισμικά δίκτυα με διαφορετικούς τομείς της ζωής των κατοίκων. Δημιουργούν πρότζεκτ για τους πολίτες, διεξάγουν έρευνα για πολιτιστικά θέμα και υποστηρίζουν τον πολιτιστικό τομέα στο Gdansk.

Η Fablevision, με έδρα τη Γλασκώβη στη Σκωτία, λειτουργεί σαν κοινωνική επιχείρηση μέσα στον πολιτιστικό τομέα: ένας φιλανθρωπικός οργανισμός και μία θυγατρική που αποτελεί το εμπορικό κομμάτι του (www.fablevisionstudios.co.uk), η οποία παρέχει εκπαίδευση για μακροχρόνια ανέργους οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα των πολυμέσων. Το φιλανθρωπικό μέρος του οργανισμού αναπτύσσει καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες. Ο εμπορικός τομέας της κοινωνικής επιχείρησης παρέχει εργασιακή εμπειρία μέσα από το μοντέλο της μαθητείας, εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα πρακτικής άσκησης, αλλά και υπηρεσίες (ταινίες/πολυμέσα) για φιλανθρωπικές παρεμβάσεις.

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι ένα επιστημονικό μη κερδοσκοπικό δίκτυο εκπαιδευτών ενηλίκων και ερευνητών από όλη την Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2004 και μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί 2.000 μέλη. Στόχος της ΕΕΕΕ είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επιστημονικής σκέψης και πράξης, έρευνας, πληροφόρησης και διαλόγου για την προώθηση των αρχών και μεθόδων της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του προγράμματος, καθώς και στη σελίδα του στο facebook.

Δημοφιλή Άρθρα

Αγαπημένα

Bridging Digital “Τέχνη και Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, ένας δημιουργικός...

0
Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, ώρες 17:00 - 20:00, διά ζώσης, στο ξενοδοχείο President Δύο χρόνια απόστασης και πειραματισμού. Μάθαμε να εκπαιδεύουμε, να εκπαιδευόμαστε, να διασκεδάζουμε, να...

RegALE – Peer learning webinars