Οι Γέφυρες Μάθησης (ΓΕΜΑ) ιδρύθηκαν από κοινού από το Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ) και την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ) και θεμελιώνονται στις αξίες, στις αρχές, στο έργο και στην εμπειρία των δύο οργανισμών.

O Σκοπός της ίδρυσής μας

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμεσε όσους ενεργοποιούνται στο πεδίο της μάθησης – εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων, γονείς, καθώς και στελέχη εκπαίδευσης σε φορείς πρόληψης και οργανισμούςτη δυνατότητα να επαναπροσδιορίζονται στους ρόλους τους με έναν εναλλακτικό τρόπο από τον στερεοτυπικό:Να γίνονται συν-δημιουργοί της πορείας της μάθησης.

Στην προσέγγιση αυτού του σκοπού συνταιριάζουμε τη βιωματική και συμμετοχική διεργασία μάθησης με ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση σχέσεων, στην καλλιέργεια της συνεργασίας, στην αξιοποίηση της διαφοράς, στην καταξιωτική ματιά, στην κριτική σκέψη και στη δημιουργική συμβολή της τέχνης.

Η προσδοκία μας είναι να δημιουργούμε κάθε φορά το πλαίσιο, ώστε η χαρά της μάθησης να ενισχύεται, οι δυνάμεις που ενυπάρχουν μέσα μας να φωτίζονται και να βρίσκουμε νέα έμπνευση στην καθημερινή μας πρακτική. Ακόμα, επιδιώκουμε να προσεγγίσουμε τη συμβολή της εξ αποστάσεως διεργασίας μάθησης συν-αναζητώντας νέες αρχές και μεθόδους.

Με όλους αυτούς τους τρόπους αποσκοπούμε στη διαμόρφωση εστιών δημιουργικότητας και συνέργειας μέσα στα όρια που επιτρέπουν οι δομές όπου δραστηριοποιούμαστε, ώστε να ενεργοποιούμε τη ζωτική δύναμη που χρειαζόμαστε για να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις των καιρών.

Πεδία Δραστηριοποίησης

  • Βιωματικά εργαστήρια δια ζώσης και εξ αποστάσεως
  • Δράσεις σε συνεργασία με σχολικές κοινότητες, οργανισμούς, επιχειρήσεις και κοινωνικές ομάδες
  • Διεπαγγελματική συμβουλευτική και εποπτεία
  • Συνδιασκέψεις, συνέδρια, ημερίδες
  • Εκδόσεις που συνταιριάζουν τη θεωρία με την πράξη
  • Δημιουργία υποστηρικτικού υλικού (εργαλεία, μέθοδοι, καλές πρακτικές)
  • Έρευνες – μελέτες

Οι άνθρωποι πίσω από το ΓΕΜΑ

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Μίνα Πολέμη-Τοδούλου, Αλέξης Κόκκος

Διεπιστημονική ομάδα σχεδιασμού και υλοποίησης: Νίκος Κιζήλος, Αλέξης Κόκκος, Έφη Κωσταρά, Μίνα Πολέμη-Τοδούλου, Ειρήνη Τοδούλου-Πολίτη,  Μαρία Χρήστου

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Πάνος Αναστασιάδης, Δημήτρης Βεργίδης, Γιώργος Γουρνάς, Θανάσης Καραλής, Σάκης Κουρουζίδης, Μανώλης Κουτούζης, Κυριακή Πολυχρόνη, Πέτρος Πολυχρόνης, Διονύσης Σακκάς, Νίκος Σηφάκις

Η ιστορία πίσω από το ΓΕΜΑ

Η σχέση ανάμεσα σε εμάς τους συντελεστές των Γεφυρών Μάθησης (ΓΕΜΑ) έχει βαθιές ρίζες μέσα στο χρόνο.

Το 1990-92, το Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Άνθρωπου (ΑΚΜΑ), με συντελεστές την τότε διευθύντρια εκπαίδευσης Βάσω Βασιλείου και τον Πέτρο Πολυχρόνη, συνεργάστηκε με τον Αλέξη Κόκκο, που ήδη είχε ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων, για τη διοργάνωση δύο ετήσιων προγραμμάτων για την επιμόρφωση νέων εκπαιδευτικών, κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων σε ζητήματα βρεφικής ανάπτυξης και σχέσεων γονέων-παιδιών. Η συνεργασία αυτή, για το ΑΚΜΑ, που σταθερά από την ίδρυσή του το1963 δραστηριοποιείται στην βιωματική εκπαίδευση γονιών, στελεχών πρόληψης, υγείας και εκπαίδευσης, αποτέλεσε ευκαιρία να εφαρμόσει την συστημική διαλεκτική μεθοδολογία, σε πλαίσια με προδιαγραφές  προγραμμάτων ΕΣΠΑ για την επιμόρφωση που διαμορφώνονταν εκείνη την εποχή στην Ευρώπη. Πολλοί απόφοιτοι του προγράμματος εξελίχθηκαν σε ενεργά μέλη της κοινότητας του ΑΚΜΑ και αργότερα της Επιστημονικής Ένωσης  Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ), της οποίας προεδρεύει ο Αλέξης από την ίδρυσή της το 2004  έως σήμερα.

Στις αρχές της δεκαετίας 2000, στο ξεκίνημα του Εθνικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, το οποίο συντονιζόταν από ιδρυτικά μέλη της ΕΕΕΕ και οδήγησε στην πιστοποίηση 10.000 εκπαιδευτών, η Μίνα Τοδούλου, με πρόσκληση του Αλέξη, συνεισέφερε στο εκπαιδευτικό υλικό με θέμα «Η Αξιοποίηση της διεργασίας της ομάδας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων», εισάγοντας στην εκπαίδευση ενηλίκων την συστημική-διαλεκτική προσέγγιση και μεθοδολογία που αναπτυσσόταν στο ΑΚΜΑ. Το υλικό αυτό, το οποίο και αποτελεί έως και σήμερα ένα πολύ σημαντικό εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτές ενηλίκων, αποτέλεσε τη βάση για τη διαμόρφωση ενός αυτόνομου τόμου στη σειρά συγγραμμάτων μελέτης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) «Εκπαίδευση Ενηλίκων», που είχε υπεύθυνο τον Αλέξη, στο οποίο η Μίνα δίδαξε ορισμένα χρόνια και από το οποίο αποφοίτησαν αρκετοί συνεργάτες του ΑΚΜΑ και της Ένωσης.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2010, η Μίνα, ο Αλέξης και ο Νίκος Κιζήλος, καθώς και άλλα επιστημονικά στελέχη των δύο φορέων, όπως ο Γιώργος Γουρνάς, ο Διονύσης Σακκάς,  ο Πάνος Αναστασιάδης, ο Νίκος Σηφάκις, που σήμερα αποτελούν μέλη  της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΓΕΜΑ, πρωτοστάτησαν στη διαμόρφωση και πιλοτική υλοποίηση του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Μ.Π.Ε.), που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και στο οποίοσυμμετείχαν 16.000εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων και βαθμίδων ανά την Ελλάδα. Το Μ.Π.Ε. ενσωμάτωσε στην επιμορφωτική φιλοσοφία, στοχοθεσία και μεθοδολογία του βασικές αρχές και πρακτικές τόσο της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων όσο και του ΑΚΜΑ, όπως, ενδεικτικά, η αξιοποίηση της προσωπικής και επαγγελματικής εμπειρίας των επιμορφωνόμενων, η βιωματική/μετασχηματίζουσα μάθηση, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η ενσωμάτωση των τεχνών στην παιδαγωγική διαδικασία, η διαμόρφωση του κοινωνικού-συγκινησιακού κλίματος που κινητοποιεί τη μάθηση, καθώς και των σχέσεων μέσα στην ομάδα και την κοινότητα. Από το πρόγραμμα προέκυψαν σημαντικά εγχειρίδια και καλές πρακτικές που αξιοποιούνται από τον κόσμο της εκπαίδευσης έως και σήμερα.

Εδώ και χρόνια, συντελεστές της Ένωσης και του ΑΚΜΑ συνεργάστηκαν σε προγράμματα, συνέδρια, συνδιασκέψεις, παρουσιάσεις βιβλίων ή εργαστήρια που διοργάνωσαν οι δύο οργανισμοί, με μεγάλη επιτυχία. Ενδεικτικά αναφέρουμε το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών σε 20 βασικά στελέχη της Ένωσης που διοργάνωσε το ΑΚΜΑ με συντελεστές τους Πέτρο και Κυριακή Πολυχρόνη. Και αυτό το πρόγραμμα ανέδειξε τη χρησιμότητατης σύζευξης προσεγγίσεων που φροντίζουν το πλαίσιο σχέσεων και ταυτόχρονα αναπτύσσουν μεθόδους που αφορούν στη διδασκαλία συγκεκριμένου γνωστικού περιεχομένου.

Με την πάροδο του χρόνου εντάχθηκαν ενεργά στην προσπάθεια αυτή και νεότεροι συνεργάτες των δύο φορέων, όπως η Έφη Κωσταρά, η Ειρήνη Τοδούλου και η Μαρία Χρήστου, που δραστηριοποιούνται σε οργανισμούς εκπαίδευσης, υγείας και επιχειρήσεων, και αναπτύσσουν νέες μεθόδους και εργαλεία.

Έτσι, σταδιακά γεννήθηκε η ιδέα να συγκροτήσουμε έναν οργανισμό που να συνταιριάζει τις αξίες, τις ιδέες και τις πρακτικές μας επάνω σε ζητήματα του σχολείου,  της εκπαίδευσης ενηλίκων, της οικογένειας, των οργανισμών. Το ΓΕΜΑ λοιπόν είναι νέο ως σχήμα αλλά μεστωμένο και δοκιμασμένο ως σχέση και συνεργασία όλων μας.

Το πρώτο σεμινάριο που θα υλοποιηθεί από το ΓΕΜΑ έχει τίτλο Μάθηση και Σχέσεις: Αναζητώντας θετικές συνδέσεις στο σχολείο σε καιρούς αποσταθεροποίησης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να αναζητήσετε εδώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here