Το DIGITAL εστιάζει σε θέματα σημαντικά για την αλλαγή του τρόπου ζωής, εργασίας και μαθησιακών συνθηκών. Ο στόχος του έργου είναι να επιτρέψει και να παρακινήσει τους εκπαιδευτές που εργάζονται με ενήλικες χαμηλών προσόντων και χαμηλής ειδίκευσης να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές και εργαλεία ψηφιακής μάθησης για να κάνουν τη μάθηση περισσότερο ελκυστική και σχετική για τους εκπαιδευόμενους και να ενισχύσουν την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη τους.

Δράσεις του προγράμματος:

  • Έρευνα για πρακτικά ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία.
  • Οδηγός καλών πρακτικών DIGITAL, μια ψηφιακή έκδοση που εντοπίζει και μοιράζεται καινοτόμες προσεγγίσεις για την εφαρμογή της ψηφιακής διδασκαλίας και μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων.
  • Εργαλειοθήκη DIGITAL, μια διαδραστική έκδοση με τα 20 καλύτερα εργαλεία ψηφιακής μάθησης, τα οποίοι θα δοκιμαστούν από τους εταίρους του προγράμματος καθώς και από υποψήφιους χρήστες.  Η εργαλειοθήκη θα περιλαμβάνει επίσης μεθόδους και οδηγίες για εφαρμογή και χρήση των εργαλείων αυτών.

Ως αποτέλεσμα του  οδηγού και της εργαλειοθήκης, θα αναπτυχθεί ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

  • Το DIGITAL Online Learning Course είναι ένα σύντομο σεμινάριο που προσφέρεται σε εκπαιδευτικούς με σκοπό να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να χειρίζονται ψηφιακά εργαλεία μάθησης με αυτοπεποίθηση.

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Εκπαιδευτές ενηλίκων, που εργάζονται σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και σχολές.
  • Οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Ενδιαφερόμενες ομάδες δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Συμμετέχοντες φορείς:

Διάρκεια:

1.10.2019 – 31.12.2021 (27μήνες)

Συντονιστής προγράμματος:

Musiques De Nuit Diffusion Association / Γαλλία – www.lerocherdepalmer.fr

Χρηματοδότηση:

Ιστοσελίδα:

Σελίδα Facebook:

https://www.facebook.com/DigitalAdultLearning

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here